Küttesüsteemide müük, paigaldus ja hooldus

Termaalõlikatlad


 

 

DĨATHER’​ TERMAALÕLIKATEL  

Katla seeria koosneb 14 mudelist, nimivõimsusega 116 kuni 5815 kW.

Termaalõli e “Diathermic” süsteemid kasutavad soojusülekandeks termaalõlisid mis oma eriomaduste poolest on paremad kui vesi ja aur.

Termaalõli (mineraalne või sünteetiline) põhitunnuseks on kõrge keemistemperatuur (üle 350 °C) atmosfäärirõhul ehk teisisõnu kõrgete temperatuuride saavutamiseks puudub vajadus kõrge rõhu hoidmiseks süsteemides.

 

Termaalõli kontrollimine

Kontrollige korrapäraselt termaalõli omadusi. Õli eluiga on umbes 20000 töötundi, kuid see sõltub temperatuurist ja süsteemi nõuetekohasest tööst (kui õli temperatuur on pidevalt ette nähtud maksimaalsel lubatud ülempiiril, väheneb õli eluiga märgatavalt).

Õli proovivõttude ja analüüside teostamise sagedus sõltub õlitootjate poolt antavatest tingimustest.

 

KATLA LÜHIISELOOMUSTUS

Kolme suitsukäiguga, horisontaalne, ühe- või mitme siuga termaalõli katel  hermeetilise rõhualuse põlemiskambri ja suitsukäikudega mis sobib gaasiliste, kergete ja raskete kütteõlide põletamiseks nii tava kui Low NOx puhurpõletitega.

SIUG
Kahe kontsentrilise ringiga spiraali "õmblusteta terastorudest" kontaktis teineteisega moodustades selliselt kaks silindrit mis on ühenduses kuiva tulekindlast tsemendist
 
KATLA KORPUS
Katla korpus on varustatud avatava uksega katla esiküljel ja korstna ühendusliidesega varustatud suitsukastiga katla tagaküljel.
 
KOLLE
Kolme suitsukäiguga, hooldatavana esiküljelt.
 
ESIUKS
Suured mõõtmed, et lihtsustada hooldamist. Uks on varustatud reguleeritavate hingedega, tulekindlast betoonist isolatsiooniga, põleti ühenusplaadiga ja leegi vaateavaga.
 
VÄLINE ISOLATSIOON
Valmistatud kahekihilisena kõrge tihedusega kivivillast
 
KATTEPLEKK
Alumiinium

1. Katla korpus
2. Esiuks
3. Juhtpaneel
4. Diferentsiaalmanomeeter
5. Manomeetrid pealevoolu ja tagasivoolu kollektoritel
6. Pumbagrupp õli ringluseks (lisavarustus)
T1. Pealevool süsteemi
T2. Tagasivool katlasse
T3. Tühjendus
T4. Korstna ühendus
 
 
 
 
                            
             Pumba komplekt 1 pumbaga          Pumba komplekt 2 pumbaga