Küttesüsteemide müük, paigaldus ja hooldus

 

Teenused:

- konsultatsioon
- projekteerimine                                
- müük
- paigaldus
- hooldus 
 

Tooted:

- katlad ja juhtautomaatika varuosad
- soojuspumbad
- päikeseküttesüsteemid 
- põletid ja varuosad
- pumbad ja varuosad
- mõõteriistad
- düüsid (pihustid)
- boilerid
- ventilatsiooniseadmed
- jahutusseadmed

              

  

LRF Private OÜ on registreeritud Majandustegevuse registris:

Reg-nr

Reg-kp

Tegevusala

GP10725543-0001

07.05.2003

Gaasipaigaldise ehitamine

EH10725543-0001

30.04.2003

Ehitamine

GT10725543-0001

07.05.2003

Gaasitööd

EP10725543-0001

30.04.2003

Projekteerimine

EO10725543-0001

30.04.2003

Omanikujärelevalve

EK10725543-0001

30.04.2003

Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine