Küttesüsteemide müük, paigaldus ja hooldus

Ettevõttest


LRF Private OÜ on asutatud 2001. aastal Eesti erakapitalil põhineva äriühinguna. Läbi ettevõtete loomuliku arengu ja spetsialiseerumise sai ettevõte kaasa tooted, mida on turustatud Eestis juba alates 1995. aastast. LRF Private on ettevõte, kes varustab eraisikuid, edasimüüjaid ja ehitajaid soojustehniliste seadmetega ning pakub oma teadmisi ja kogemusi hoonete kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete valikul, paigaldamisel, hooldusel ja tehnosüsteemide kaasajastamisel. Tegevuse põhisuunaks on kompleksne teenindus alates seadmete ja süsteemide valikust, projekti koostamisest kuni süsteemi ehitamiseni ja hilisema hoolduseni. LRF Private töötajad omavad ettevõtte tegevusvaldkonnas pikaajalist töökogemust ning pidev täiendõpe lubab neil kaasa rääkida ka kõige kaasaegsemate tehnoloogiate kasutamisel selles valdkonnas.

LRF müüb tuntud kaubamärkidega tootjate kütte-, ventilatsiooni-, auru- ja jahutusseadmeid. Teostab KVVK-osade projekteerimist, paigaldab gaasi- jm kütustel töötavaid katlaseadmeid, õhk-, radiaator- ja põrandaküttesüsteeme, õhkkütteseadmeid, külmutus- ja jahutusseadmeid jm antud valdkonda kuuluvat. Tootevalikusse kuuluvad erinevatele kütustele mõeldud veeküttekatlad, auru tootmise seadmed, õhkkütteseadmed, põletid, soojuspumbad, tarbeveeboilerid, päikesekollektorid ja -paneelid, jahutusseadmed, pumbad ja muud süsteemi käikuandmiseks vajalikud abivahendid.

LRF Private koostööpartneriteks on omal alal tuntud firmad, kes pakuvad väga erinevaid tooteid:

Baltur - põletid, katlaseadmed, jahutusseadmed, ventilatsiooniagregaadid
Unical - õli- ning gaasikütusel töötavad terasest küttekatlad
Rotex - õhk-vesi soojuspumbad, maasoojuspumbad, keskküttekatlad, põrandaküttesüsteemid, päikeseenergial põhinevad kütteseadmed, kütusemahutid
Riello - põletid, varuosad
Ecoflam - põletid, industriaalsed põletid, katlad
Roccheggiani - roostevabast terasest korstnasüsteemid, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmed
DAB - kütte-, konditsioneerimis- ja külmutuspumbad, veepumbad, drenaaži- ja sukelpumbad, tööstus- ja survestuspumbad
Suntec - kütteõlipumbad
Seitron - temperatuuri- ja päikesesüsteemide kontrollseadmed, juhtmeta termostaadid, gaasidetektorid, kaasaskantavad seadmed ja gaasianalüsaatorid
CBM - erinevate kütteseadmete ja gaasiseadmete varuosad ning komponendid, õlipõletite düüsid, elektroodid firmadelt Elektrogas, Cofi, JetOil, FAG, Delta jne
Tatano - hakkepuidu-, pelleti- ja biomassikatlad
Ferroli - erinevad katlaseadmed, põletid, jahutusseadmed
Garioni Naval - erinevad aurukatlad, auruseadmed, termaalõlikatlad, termaalõliseadmed, põletid, jahutusseadmed

Frantelli Savi Di Savi Dario & C Snc (SaviSerbatoi) -  eriotstarbelised ja tavakasutuseks kasutatavad veemahutid-, kõtteõlide mahutid-, õlimahutid-, kemikaalide mahutid, seadmed kütuse etteandeks ja tankimiseks, mahutite abiseadmed. Mahutite konstrukstsioonid vastavad loodushoidu ja ohutust tagavatele tingimustele. 

Kõik LRF Private poolt tarnitavad tehnilised seadmed on CE-vastavusmärgistusega st kontrollitud ning vastavad Euroopa Liidu nn uue lähenemisviisi direktiividega kehtestatud nõuetele.

LRF Private pakutavaid soojusseadmeid võib leida väga erinevatelt objektidelt alates korteritest ning väikeelamutest kuni suurte tööstusobjektideni, paljudes kaubandus-, büroo-, tootmishoonetes, hotellides jm.

Pakutavaid seadmeid võib kohata pea igat tüüpi hoonetes so. tootmishoonetes, elamutes, hotellides, kaubandushoonetes, kinodes, staadionite kompleksides.