Küttesüsteemide müük, paigaldus ja hooldus

Õhkkütteseadmed (Apen)


 

 

Riputatavad õhkkütteseadmed

                 Kondensa                                                        Plus                                                               Rapid

KondensaPlus

 

 

Vesiküttel õhkkütte kalorifeerid ja õhukihtide segustajad

Vesiküttel õhkkütte kalorifeer AX020                              Õhukihtide segustajad

    AX020 kalorifeer                             

Põrandale paigaldatavad õhkkütteseadmed ja põletid

PK standard 90kW - 1380kW

PKA-N (siseruumi)
  PKE-N (välistingimustesse)
PKA-N horisontaalne 
(siseruumi)
 PKE-N horisontaalne
(välistingimustesse)
PKA-N

 

 

PK-K kondensatsioonil töötavad kõrge efektiivsusega soojendid (ainult gaas)  32kW - 1180kW

PKA-K (siseruumi)
PKE-K (välistingimustesse)
 PKA-K horisontaalne  
(siseruumi)
PKE-K horisontaalne 
(välistingimustesse) 

  

Taastuvenergiaseadmed ja kondenskatlad

AQUAPUMP HYBRID
Monoblokisüsteem koos integreeritud katla ja soojuspumbaga.

           

      

Süsteem ühendab suure efektiivsusega kondensatsioonitehnoloogial töötava katla (võimsusega 34 kW koos eelsegustustehnoloogial põletiga NOx klass 6 tähte) ja invertertehnoloogiaga töötava uue põlvkonna õhk-vesi soojuspumba küttevõimsusega 14 kW ja jahutusvõimsusega 12 kW.

 

 

 

 

 

 

 

AKY katel ja AEROTHERM

Kondensatsioonikatel välispaigalduseks, ühendatuna vesiküttel õhkkütte kalorifeeriga AX020

  

Katlad võimsusega 34kW, 50 kW,  70kW ja 100kW, eelsegustustehnoloogial põletiga efektiivsusega 109%, maagaasile G20 ja propaanile G30.