Küttesüsteemide müük, paigaldus ja hooldus

UNICAL ELLPREX 340-7000kW


 

 

UNICAL ELLPREX 340-7000kW

Rõhualune teraskatel gaasi- või õlikütustega puhurpõletitele.

 • Väljundvõimsus  vahemikus 340 kW 7000 kW
 • Tagasipöörduva leegiga põlemiskamber
 • Kateldel kuni 970 kW on pealmine korpus ovaalne
 • Alates mudelitest  4500 kW on kasutusel UNICAL STEAMER tüüpi CYLINDRICAL väliskorpus.
 • Mudelid kuni 630 kW saab katlamajasse viia läbi 800 mm laiuse ukse.
 • Mudeleid 760-870-970 saab katlamajasse viia läbi 1100 mm laiuse ukse
 • Väga vastupidav kondensaadile
 • Kolde telgjoon on allpool katla telgjoont
 • Kolle on eraldatud väliskorpusest
 • Alates mudelist  510 on kateldel ujuvkolle, st kolle on keevitatud ainult eesmise torulaua külge omades vaba pikisuunalist liikumist .
 • Patenteeritud soojusülekande lahendus tagumise toruplaadi ja suitsutorude keevisliidetega ühendusel (UNICAL patent)
 • Optimaalne müratase tänu suitsukäikude madalale vasturõhule.
 • Hea mehhaaniline vastupidavus tänu ujuvale koldele .
 • Kondensatsiooni teket takistavad spiraalsed turbulisaatorid.
 • Väikesed soojuskaod  tänu katla korpuse heale (80mm) mitterebenevast kivivillast isolatsioonile ja kaasaegstele  ukse sisepinna isolatsioonimaterjalidele (kuni 970 kW ülikerge betoon)
 • Reguleeritava asendiga kahele poole avanev kolde uks.
 • Maksimaalne töörõhk : 5 bar
 • Sertifitseeritud  väljundvõimsuste kogu ulatuses
 • Korpusest eraldiseisev mehhaanilise termostaadiga juhtpaneel  (võimalikud elektroonilise juhtimisega variandid)
 • Lihtne paigaldada
 • Ehitus vastavalt EN 303 Osa 1 - süsinikterase torud vastavalt DIN 1626
 • Kaks x ½“ 15mm siseläbimõõduga  taskut  termostaatide balloonidele (3  ballooni kumbki).
 • Raske kütteõli (maks. viskoossusega  (7 ° E 50 ° C juures) kasutamisel  tuleb sisendvõimsust vähendada 13÷15%

  Ellprexi valik

Tagasipöörduva leegiga põlemiskamber

Reguleeritava asendiga kahele poole avanev kolde uks.

Alla 760 kW võimsusega katladel on välimine korpus ovaalse kujuga. Mudelid kuni 630 kW saab katlamajasse viia läbi 800 mm laiuse ukse.

 

Kondensatsioonil tekkivate happeliste mõjude vähendamiseks suitsutorude sisepindadel ja  keevisliidetel katla tagumise torulaua piirkonnas ning eelnevast tuleneva katla tööea pikendamiseks, on välja töötatud efektiivne patenteeritud süsteem, mis põhineb torulauda läbivate suitsutorude otste pikkuse suurendamisel.

Selline süsteem toob kaasa pöördefekti, juhtides torude otsale akumuleeruvat soojust keevisliitele, soodustades toru otstele ja keevisliidetele tekkiva kondensaadi kuivamist või aitab selle teket täielikult välistada.

Suurte katelde puhul muutub kolde pikisuunaline paisumine eriti oluliseks teguriks.

See on põhjuseks miks kateldes, alates mudelist ELLPREX 760,  kasutatakse Unical poolt pikaajaliselt katsetatud tehnoloogiat kus kolle keevitatakse vaid esimese torulaua külge.

Kolde pikisuunalist vaba liikumist võimaldav lahendus garanteerib pikema tööaja ja kindlustab paindlikumad ekspluatatsiooni tingimused.

 

Kõikidele kateldele teostatakse survekatse.
Katlad survestatakse (vee poolel) 6-8 tunniks.
Joonisel toodud seadmega on võimalik avastada igat nihet katla teraskonstruktsiooni, mis tuleneb vee survest.
Vastavalt Euroopa normidele EN 303-1 peab proovirõhk maksimaalsest  töörõhust  olema 1,3 korda suurem (e 7,8 bar).
Unical survestab oma seadmeid rõhuga, mis on 1,5 korda kõrgem töörõhust  so rõhuga 9bar.