Küttesüsteemide müük, paigaldus ja hooldus

Rotex Variosafe õlimahuti


 

 

Rotex Variosafe õlimahuti

Rotex Variosafe – plastist kahekordse seinaga ohutu õlimahuti. Mahutid ei vaja paigaldamiseks eraldi tuletõkkeseintega ruumi. Kuni 5000-liitriseid Variosafe mahuteid võib Saksa Ehitustehnika Instituudi andmetel paigaldada kütteseadmega ühte ruumi.

Rotex Variosafe:

  • kahekordse seinaga ohutu õlimahuti

  • kompaktne suurus

  • paigaldus ilma tuletõkkeseinteta ja õlikindla värvkatteta

  • testitud lõhnabarjäär (PROOFED BARRIER)

  • 15-aastane garantii

  • bio-õli valmidus

  • võimalikud on erinevad paigaldusvariandid

spetsiaalse ühendusarmatuuri abil on võimalik paigaldada üleujutuse ohuga piirkondadesse

Kaasaegne kütteõlimahuti

Kütteõli on ja jääb väga oluliseks ja ökonoomseks kütteliigiks. Üleminek madala väävlisisaldusega kütteõlile, õli kondensatsioonikatelde kasutamine ja kombineerimine päikeseenergiaga, muudavad kütteõli atraktiivseks ja kaasaegseks energiaallikaks. Tänapäeval toimub arutelu teemal biogeneetiliste lisaainetega kütteõli (näiteks bio-õli) osatähtsuse suurendamise teemadel, mis näitab taastuvenergia koos kütteõliga kasutamise alternatiive tulevikus ning lisavõimalust oluliseks energiasäästuks ja CO2 saaste vähendamiseks.

Ohutusnormid kütteõli ladustamisel

Rotex Variosafe mahutitel on kaks teineteisest sõltumatut kaitsesüsteemi mis tagavad kahekordse ohutuse ning selle läbi seab tulevikuks uued mahutite omaduste võrdlusalused:

Sisemine mahuti on valmistatud õmblusteta, puhutud HDPE’plastist ning vastab üldistele tehnilistele DIBT-nõuetele (DIBT-Saksa Ehitustehnika Instituut). See on TITEC®-lõhnabarjääriga täiuslik mahuti.

Välimine korrosioonikindel tuletõkkega kogumisanum on eriti stabiilne kõrgkvaliteedilisest HDPE-plastist mahuti.

Sisemist mahutit on väga põhjalikult katsetatud ning see vastab Saksamaa tehnilistele DIBT-nõuetele. Tänu Variosafe mahutite omadustele ja turvalisusele, pole vaja eraldi õli kogumise ala, täiendavat krohvimist ja õlikindlat värvkatet. Isegi minimaalne kaugus mahuti ja põranda vahel ei ole enam tähtis. See, aga annab täiesti uue perspektiivi ruumi planeerimisele. Välimine tuletõkkega kogumisanum kindlustab selle, et sisemise mahuti õliga täidetud ala on kaitstud leekide eest ja õli väljapääsemine on takistatud. Kaitsefunktsiooniga kogumisanum on valmistatud HDPE-plastist ja on toodetud puhumismeetodil ning tiheduse suhtes kontrollitud nagu kõik teisedki kütteõlimahutid. 

Paindlik paigaldus

Rotex’i mahutite lihtne transportimine, paigaldamine ning suur varieeruvus võimaldavad ehitajatel, kütteinseneridel ja arhitektidel lahendada väga lihtsal ja parimal meetodil mitmeid probleeme. Selliseid treppe, ruumide avasid või uksi on vähe, millest Variosafe läbi ei mahu. Mahuteid saab kerge vaevaga transportida läbi kitsaste ja looklevate keldriruumide ning lisada neid mahutite komplekti, mis sisaldab ühtekokku mitu tuhat liitrit kütust. Kütteõli saab nüüd hoida madala laega ruumides ning mahutite süsteemi saab hiljem ilma igasuguste probleemideta laiendada.

 

 

TITEC® - testitud lõhnabarjäär

Plastikust valmistatud kütteõlimahutite puhul on oluline varustada need efektiivse lõhnabarjääriga, et kütteõli lõhn ei leviks ruumidesse. Sõltuvalt olukorrast on oht, et ebameeldivad lõhnad võivad levida kogu hoones. Rotex’i lahendus sellise probleemi vastu on TITEC® - “Tighting Technology” e. tihendustehnoloogia, mis on spetsiaalne protsess lõhnabarjääriga PE-mahuti valmistamisel st. mahuti seinas on mitu kattuvat barjäärikihti, mis välistavad kütteõli difusioonist tuleneva lõhna. Frauenhofer Institute Verfahrenstechnik und Lebensmitteltechnologie (IVV) on läbi viinud ulatuslikke ja pikaajalisi mõõtmisi ning on jõutud järeldusele, et TITEC® laseb läbi 3000 korda vähem kütteõli lõhna võrreldes tavaliste, ilma lõhnabarjäärita PE-mahutiga.

PROOFED BARRIER®

Selleks, et pakkuda objektiivset garantiid kasutatava mahuti lõhnabarjääri efektiivsusele, on juhtivad tootjad ühiselt loonud kütteõlimahutite lõhnabarjääri kvaliteedi kontrollimiseks ühingu, mis on tuntud kui Qualitätsgemeinschaft geruchsgesperrte Heizöltanks e.V. (QgH). Ühing väljastab IVV-s testitud ja heakskiidu saanud lõhnabarjääridele "PROOFED BARRIER®" kvaliteedimärgi. Kõik Rotex’i kütteõlimahutid koos lisaseadmetega on varustatud TITEC®-lõhnabarjääriga ning omavad kvaliteedimärki "PROOFED BARRIER®", mis annab täiendava  garantii selles väga olulises ja tundlikus valdkonnas. Täiuslik tehnoloogia – turvaline ja paindlik.  

Bio-õli valmidus

Kõik Variosafe mahutid sobivad bioloogiliste lisaainetega kütteõli ladustamiseks st. mahutid on valmis tulevikusuundadeks. 1000-liitrisel Variosafe bio’l on hall läbipaistmatu sisemine mahuti, mis sobib just eriti hästi bioloogiliste kütuste hoiustamiseks. Rotex’i VA-Oil-seeria kütusetorud on tehniliselt heaks kiidetud ning neid kasutatakse kütusemahutite ja katelde ühendamiseks. VA-Oil-torud kannatavad bio-õli kasutamist ning ei kahjusta kütteõli ennast nagu seda teevad paljud värvilisest metallist või vasest torud. Rotex’i õli ladustamis- ja ühendussüsteemid on juba valmis tulevikuks st. bioloogililiste lisaainetega kütteõli kasutamiseks. Ka õli kondensatsioonikatel ROTEX A1 on valmis 20%-lise bio-õli kasutamiseks. Seega suudab Rotex pakkuda täielikku küttesüsteemi, mis on valmis tulevikuks ja taastuvenergia komponentide kasutamiseks.

ROTEX WATERSAFE – uputuskindel, ruumi kokku hoidev, ökonoomne

Kõrgveed, uputused ja üleujutused on kütteõli ladustamisel oluliseks s turvariskiks. Selliste katastroofide tekkimisel peab olema kindlustatud, et kütteõli, mis võib kahjustada vett, põrandaid või hoonet, ei pääseks mahutitest välja. Erinevalt tavapärastest süsteemidest, kus mahutid on kinnitatud põrandale, on Rotex Watersafe mahutid valmistatud selliselt, et need oleksid "intrinsically safe" st kui Variosafe mahuti hakkab üleujutusega hõljuma, kütuse väljalaskeliin ja ühendused sulguvad automaatselt. Sellisel juhul saavad mahutid vabalt liikuda ning kütteõli ei saa mingil juhul lekkida. Rotex Watersafe-süsteemil on Saksamaa DIBT’i tehniline tunnustus nr Z-40.21-397. Watersafe-süsteemi saab kasutada mahutitega Variosafe 600, 750, 1000 l. Maksimaalne mahutite arv grupi kohta on 5.

 

ROTEX VARIOSAFE ÕLIMAHUTITE TEHNILISED ANDMED

 

Tehnilised andmed

1500

1000

750

600

Mahutipargi maht

1500-7500 l

1000-25000 l

750-18750 l

600-15000 l

Ühe mahuti maht

1500 l

1000 l

750 l

600 l

Mõõdud (lxsxk)

78x134x192cm

78x98x196cm

78x78x168cm

78x78x139cm

Kaal

82 kg

57 kg

39 kg

32 kg

Kasutusloa nr DIBT

Z-40.21-196

Z-40.21-196

Z-40.21-174

Z-40.21-196

Täiendav kaitsevann

Pole nõutud

Pole nõutud

Pole nõutud

Pole nõutud

Tootja garantii

15 aastat

15 aastat

15 aastat

15 aastat