Küttesüsteemide müük, paigaldus ja hooldus

ROTEX ROCON HYBRID CONTROLLER


 

 

ROTEX ROCON HYBRID CONTROLLER

ROTEX RoCon B1 HYBRID JUHTSEADE.

RoCon Hybrid juhtseade tagab kondensaatkatelde, soojuspumpade, akumulatsioonisüsteemide ja suures osas ka küttesüsteemide intelligentse juhtimise.

RoCon digitaalne juhtseade vastab rangeimatele nõudmistele. Kõrvuti õli kondensatsioonikatla A1, gaasi kondensatsioonikatla GCU compact ja õhk-vesi soojuspumba HPSU Compact juhtimisfunktsioonidega, võtab see üle akumulatsioonimahuti kui hübriidkütteseadme südame, kogu juhtimise. See terviklik hübriidjuhtimine tagab kogu süsteemi kõrgeima tõhususe ja optimaalse mugavuse kütmisel ja tarbevee soojendamisel.

Ekraan näitab infot andmete ja toimingute kohta selge tekstiga. Kõiki toimingud, ajaprogramme ja tööparameetreid saab määrata ja muuta lihtsalt ja kiiresti. Olulistele süsteemi andmetele juurdepääs ja nende kohaldamine süsteemile vastavaks on võimalik vaid vastavat pädevust omaval tehnikul. Küttevee temperatuuri reguleeritakse vastavalt välistemperatuurile. Juhtseade tuvastab automaatselt talve- ja suverežiimide vahetuse ja vastavalt nõudlusele lülitab kütte sisse ja välja. Juhtseade on lihtne ja tunnetuslikult kasutatav. Sellel on individuaalselt reguleeritavad ajaprogrammid küttekontuuri ja tarbevee soojendamise mugavaks juhtimiseks. Süsteemile saab lisada täiendavaid lisaseadmeid (nt ruumi temperatuuri juhtmega ja juhtmevaba regulaator).

Seadmetes HPSU Compact, GCU Compact, A1 BO kasutatav RoCon digitaalne juhtseade on lihtne ja järjepidev käsitlemisel, tunnetuslikult menüüs navigeerimise ja juhtimise kaudu. Seade on juhitav oma nutitelefoni kaudu koos ROTEX Äpp -iga.

Uue RoCon hübriid juhtseadme eelised

Suurim mugavus

 • Optimeeritud süsteemile Comfort 365 - Küte ja jahutus
  Uuenduslik tehnoloogia
 • Intelligentne ja tõhus kütteseadmete ja süsteemide juhtimiseks.
 • ISM - RoCon hübriid juhtseade võimaldab intelligentset akumulatsioonimahuti juhtimist
 • Lihtne kasutuselevõtt tänu eelnevalt komplekteeritud abiseadmetele
 • Lihtne kasutamine ja käsitlemine tänu uuele selgele ekraanile
 • Taustvalgustuse värvi muutused erinevatel töörežiimidel (seadistus-, töö-, häire-)

Mitmekülgne

 • Ohutu töö tagamiseks on kontrollitavad temperatuurid, vedelike vooluhulgad ning rõhud süsteemis
 • Juhtseadet RoCon kasutatakse seadmetel HPSU Compact, GCU Compact, A1 BO
 • Seade on juhitav oma nutitelefoni kaudu koos ROTEX Äpp -iga.
 • Kaugjuhtimine on võimalik ka läbi ROTEX ruumitemperatuuri regulaatori

ISM - intelligentne akumulatsioonimahuti juhtimine (HPSU Compact)

Elektrooniline möödaviigu juhtimine

 • Täiesti sõltumatu küttesüsteemi pealevooluringist
 • Möödaviigul ei ole ainult ülevooluklapi funktsioon. Klapp juhib soojuse salvestamist ja vajadusel selle suunamist küttesüsteemi
 • Puudub välise seguklapi paigaldamise vajadus (kulude kokkuhoid klientide jaoks)

Soojuspumba sulatamise ajal puudub pealevoolutemperatuuri langus

 • Akumulatsioonimahuti annab piisavalt soojust soojuspumba välisosa sulatamiseks ja samal ajal soojuse väljastamiseks küttekontuuri
 • Soojuspumba konvektorist puudub külma õhu väljavool sulatusfaasis

Ajaliselt juhitud elektrienergia kasutamine akumulatsioonimahuti laadimisel

 • Elektriga saab salvestada lisasoojust madala tariifi korral (nt öösel) ja kõrge tariifi korral kasutatakse nõudluse toetamiseks soojuspumpa

Uus ROTEX App (Nõutav liides RoCon G1)

Side

 • RoCon Hybrid juhtseadme kaugjuhtimine on võimalik uue ROTEX Äpp i abil Gateway e lüüsi RoCon G1 kaudu (lisaseade)

Funktsioonid

 • Temperatuuri saab kontrollida ja muuta
 • Töörežiimi saab valida
 • Välistemperatuuri saab kuvada
 • Ruumitemperatuure saab kuvada
 • Ajalisi seadistusi saab kontrollida ja muuta
 • Soojusenergia arvestus

Võimalused

 • Tubade temperatuuri saab tõsta enne kojutulekut
 • Vastavalt soovile saab tõsta temperatuuri akumulatsioonimahutis
 • Kasutajal on täielik kontroll küttesüsteemi üle

RoCon B1 Ekraani ja juhtelementide paigutus

1     Kirgas ekraan
2     Asend: seadistamine
3     Puudub funktsioon (võrguühendused lisaseadmete korral)
4     Pöördnupp
5     Asend: Teave
6     Asend: Töörežiim
7     Asend: Toatemperatuur (päev)
8     Asend: Toatemperatuur (öö)
9     Asend: Sooja vee temperatuur
10    Pöördnupp
11    Asend: STV kiirseadistus
12    Asend: Ajalised seadistused
13    Nupp: Välja / Tegevus

Ekraan

1     Kuupäev
2     Kompressori olek (töös)
3     Paigaldaja seadistusrežiim rakendunud
4     Aeg
5     Pealevoolutemperatuur antud hetkel
6     Kütteringi olek (suletud)
7     Välistemperatuur antud hetkel
8     Kütterežiim aktiivne
9     STV režiim aktiivne
10    Mahuti temperatuur antud hetkel

Pöördnupp

Sagedamini kasutatavaid funktsioone ja seadeid saab valida kiiresti ja otse pöördnupuga!

Lisaseadmed

 

Juhtseadme lisaseadmed

Tüüp

Materjali nr

Ruumitemperatuuri regulaator Comfort mida kasutatakse:
a) kaugjuhtimiseks (väline juhtseade);
b) seguklapi juhtimiseks (täiendav või eraldi);
c) ruumitermostaadina kütteseadmetele.

RoCon U1

15 70 34

 

Segisti moodul

Juhtseadis segamisventiilile koos kiiruse juhtimisega kõrge kasuteguriga pumbaga ja koos temperatuurianduriga
a) Ühenduses kontrollseadmega (RoCon B1).

Segisti parameetrid reguleeritavad katla abil.
b) Ühenduses ruumitemperatuuri regulaatoriga (RoCon U1)

1. Kui eraldiseisev lahendus
2. Integreerituna süsteemi läbi BUS ’i

RoCon M1

15 70 68

 

Välisõhu temperatuuriandur RoCon jaoks

 

RoCon OT1

15 60 70

Gateway e lüüs
Katla kaugjuhtimiseks mobiiltelefoni kaudu Äpp ’i abil läbi interneti
RoCon G1

15  70 56

 

Ruumi temperatuuriregulaator ja kaugjuhtimispult RoCon U1

Juhtimine analoogne RoCon B1 le.