Küttesüsteemide müük, paigaldus ja hooldus

ROTEX PÕRANDKÜTE


 

 

ROTEX PÕRANDKÜTE

ROTEX system 70 

Kombineeritud soojuse jaotussüsteem põrandküttele ja radiaatoritele

 

Soojuse jaotussüsteemi System 70 kasutatakse põrandkütte rajamiseks koos radiaatorküttega. Süsteemis kasutatav küttevee temperatuur on maksimaalselt 70ºC
Esmakordselt on võimalik nende kahe erineva küttesüsteemi otsene liitmine ühte süsteemi läbi ühe segamissõlme ja kollektori.
DUO küttetoru kui selle süsteemi süda, on spetsiaalselt välja töötatud ja optimeeritud selleks otstarbeks. See toru on mitmekihiline. Hapnikut mitteläbilaske
v sisetoru PE-X (12 x 2 mm)  on kaitstud polüetüleenist kattetoruga. Torude vaheline õhuvahemik tagab DUO 17/12x2 toru välispinna temperatuuri mis on samaväärne madala temperatuuriga süsteemi puhul kasutatava toru välispinna temperatuuriga.

Duo toru kasutatakse nii põrandküttes kui ka radiaatorite ühendamiseks nii eraldi süsteemides kui ka koos. 

PÕRANDKÜTTETORU ROTEX-DUO 17/12x2

 

 

 

 

 

 

PÕRANDKÜTTETORU ROTEX-DUO 17 AL

Uueks arenduseks, mis peamiselt on mõeldud radiaatorite paigaldamiseks, on ROTEX DUO 17 AL. Toru võib painutada käsitsi ilma spetsiaalsete tööriistadeta, asetades selle tugevale alusele. Toru on painduv kuid kuju stabiilselt säilitav.

ROTEX system 70

Teine osa süsteemist lisaks DUO küttetorule, on alusplaatide süsteem põrandaküttetoru paigaldamiseks. Duo toru paigaldatakse süsteemi plaatidele vastavalt soojustehniliste arvutuste järgi koostatud skeemile. Samaväärselt tavapärase Duo toruga on ka DUA 17 AL projekteeritud nii, et võrreldes tavalistes põrandküttesüsteemides oleva veega, on DUO sisetorus oluliselt kõrgem temperatuur kuid tänu õhkisolatsioonile sise ja välistoru vahel, tagatakse manteltoru välispinnal nn märgsüsteemis oleva tavatoru välispinnaga sama temperatuur.

Tehnilise auditi käigus mõõdetud pinnatemperatuuri väärtus näitab, et System 70 ei ületata isegi kõrgemate pealevoolutemperatuuridega maksimaalselt lubatud pinnatemperatuuri manteltoru välispinnal.

Põrandates, mida köetakse põrandaküttega ja kombinatsioonis põrandküte ja radiaatorid, paigaldatakse DUO toru System 70 plaatidele.
Need pakuvad olulisi eeliseid aluskonstruktsioonide rajamiseks kuna neis on juba kõik vajalikud komponendid:
  • Helikindlusklass
  • Nõuetele vastav soojusisolatsioon
  • Toru lukustussüsteem
  • Standardmõõtudele vastav ruudustik torude paigaldamiseks.
Erinevalt tavalistest süsteemidest, iseloomustab põrandaküttesüsteem System 70 rida eeliseid:
• System 70 soojusvoo tihedus ja põranda pinnatemperatuur on väga suures sõltuvuses paigaldusskeemist.
Paigaldades küttetorud omavahel tihedamalt, võib saavutada oluliselt kõrgema pinnatemperatuuri äärealadel kui ruumi siseosades, sealjuures püsib vee temperatuur muutumatuna kõikjal.
See teeb võimalikuks kütta äärealadel rohkem ilma seal kõrgemaid pealevoolutemperatuure kasutamata.
• Tänu kõrgemale vee temperatuurile on täiendavate põrandakatete ( nt. vaibad) mõju põrandate soojusväljastusele tunduvalt väiksem kui tavapäraste süsteemidega.
• Lubatud temperatuuride vahe pealevoolu ja tagasivoolu vahel on System 70 20K. Tavaliselt valitakse selleks 5K-15 K.
See nõuab palju väiksemat veevoolu ja seetõttu madalamat pumba energiat kui varem.
• Süsteemis System 70 on veemaht põrandaküttetorudes ainult umbes 40% tavalise põrandakütte veemahust.
Tugev paigaldusskeemi ja torude vahekauguste mõju pinnatemperatuurile sunnib, et System 70 peab alati olema paigaldatud vastavalt projekteerimisnõuetele (vt "planeerimine ja arvutamine")!

 

PÕRANDKÜTTE  „SYSTEM 70 WET SYSTEM“ PAIGALDUS (märg valu pealpool torusid)
Ideaalne moodus põrandate moderniseerimiseks väga madala paksusega konstruktsioonina. Eelisoleeritud alusel on minimaalne kõrgus 30 mm. Võimaldab kasutada põrandkütet ja radiaatorkütet ühtse segamissõlmega juhtimissüsteemis. Eriline DUO küttetoru põrandküttes ja radiaatorküttes sama temperatuuri kasutamiseks.

Täieliku komplektsuse võimalus: aluspind, DUO 17 küttetoru, isolatsiooniribad, jaoutussõlm ja seinakapp, ruumitermostaadid ja ühendustorustik radiaatoritele ja püstikutele.


DIN / EN 1264-ga nõutud täiendav isolatsioon ei ole toodud ROTEX tarnes.
* Pinnakoormused kuni 2 kN / m2 (näiteks eluruumid)
Pinnakoormustele kuni 5 kN / m2 on vajalik paksema tasanduskihiga katmine:
- Standard (CT-F4 / 5 kN / m2): 75 mm pealpool toru
- Erisegu Estrotherm S (CT-F ≥ 5/5 KN / m2):
Need järgnevalt toodud konstruktsioonid on EN 1264-4 alusel soovituslikud ja neid võib kasutada hoonetes, mille aastane primaarenergia tarvitamine vastab EnEV nõuetele.
EnEV nõuetele mittevastavate hoonete puhul on nõudnud eraldi katsetused vastavalt DIN 4108-6.
 
Märkus: Valides isolatsioonikihi paksust, tuleb arvestada kohalikke standardeid ja eeskirjasid.

Süsteemi plaadid

(kõik mõõdud mm)

 

Term Basis-Integral

Compact 45

Mono 15

Protect-Integral

Protect 10

 

33-3

 

 

33-3

 

Isolatsioonikihi kõrgus

33-3

45

15

33-3

10

Kogukõrgus tavabetooniga   

94

108

79

94

74

Kogukõrgus  Estrotherm iga   

79

93

64

79

59

Võrgu paigaldus ristkülikukujuliselt   

75/150/225/300

75/150/225/300

75/150/225/300

75/150/225/300

75/150/225/300

Võrgu paigaldus diagonaalselt   

-

-

-

55/110/165/220/275

55/110/165/220/275

Plaadi mõõdud

1200 x 600

1200 x 600

1200 x 600

1220 x 1200

1220 x 1200

Kasutus vastavalt DIN 4108. T.10

DES sm

DEO

DEO

DES sm

DEO

Vahu kaal

 

 

 

 

 

PST impact sound insulation layer

umbes12 kg/m3

-

-

umbes 12 kg/m3 -

-

PS isolatsioonikiht

umbes 30 kg/m3

umbes 32 kg/m3

umbes 32 kg/m3

umbes 32 kg/m3

umbes 32 kg/m3

Fooliumist kattepind  

-

-

-

PS

PS

Plaadi kaal

0,7 kg

1,5 kg

0,55 kg

2,8 kg

2,5 kg

m2 kaal

0,98 kg

2,1 kg

0,8 kg

1,9 kg

1,7 kg

Termiline takistus

0,75 m2 K/W

1,28 m2 K/W

0,43 m2 K/W

0,75 m2 K/W

0,29 m2 K/W

Dünaamiline jäikus

< 30 MN/m3

-

-

< 30 MN/m3

-

Isolatsiooni löögimüra alanduse tase

29 dB

19 dB

18 dB

29 dB

18 dB

Koormus 2 % kokkusurumisel

7 kN/m2

99 kN/m2

7 kN/m2

7 kN/m2

7 kN/m2

Tulepüsivusklass vastavalt

DIN 4102

B1

B1

B1

B2

B2

Tarnepakend

14 plates = 10,08 m2

8 plates = 5,76 m2

20 plates = 14,40 m2

7 plates = 10,25 m2

11 plates = 16,10 m2

Tellimise nr.

17 10 01

17 10 17

17 10 10

17 10 30

17 10 31

Kogupaigaldus EN-1264 T4, vt joonised.