Küttesüsteemide müük, paigaldus ja hooldus

ROTEX HPU ground


 

 

ROTEX HPU ground

Väga tõhus lahendus: maasoojuspumbad pakuvad stabiilset efektiivsust sõltumata välistemperatuurist

Maasoojuspumbasüsteemid on ettenähtud ühe või mitme ruumi kütmiseks sooja kütteveega.
Tagamaks võimalikult paindlikku ruumitemperatuuri reguleerimist, kõigis köetavates ruumides, peate esmalt vastama järgmistele küsimustele:
• mitut ruumi ROTEX-i soojuspumba süsteemiga köetakse?
• milliseid küttekehi neis ruumides kasutatakse ja millised on arvestuslikud küttevee pealevoolu temperatuurid?
• kui eelnev on otsustatud pakub ROTEX järgmisi lahendusi:
 

Juhul kui süsteemis on eraldiseisev ruumitermostaat ja see on seatud külmumiskaitse reziimi, toimib see reziim ainult juhul kui soojuspump on sisselülitatud ning kontrollib väljuva küttevee temperatuuri.

 

 
 
Üksik köetav ruum
Põrandaküte või radiaatorid ja kaabliga ühendatud ruumitermostaat.
• põrandküte või radiaatorküte on otse soojuspumbaga ühendatud
• ruumitemperatuuri reguleeritakse ruumitermostaadina kasutatava kasutajaliidese abil.
Võimalikud paigaldused:
• kasutajaliides (standartvarustus) paigutatakse köetavasse ruumi ja kasutatakse ka ruumitermostaadina
• kasutajaliides (standartvarustus) paigutatakse seadme siseosale ja köetavasse ruumi paigaldatakse lisa liides RKRUCBL kui ruumitermostaat.
 
 
 
 
Põrandküte või radiaatorid ja raadio teel juhitav (RF) ruumitermostaat
• põrandküte või radiaatorküte on otse soojuspumbaga ühendatud
• ruumi temperatuuri reguleeritakse RF ruumitermostaadi abil. (lisaseade RKRTR1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitu köetavat ruumi ja üks pealevoolutemperatuur
Kuna meil on siin tegu ainult ühe küttevee pealevoolu temperatuuriga, puugub ka vajadus küttevee segamissõlme järele koos kõige sinna juurde kuuluvaga ja süsteem on rahaliselt soodus.
Näide: kasutatakse juhul kui kõigis köetavates ruumides on üht liiki kütteelemendid.
Põrandküte  või  termostaatventiiliga varustatud radiaatorküte
Kui ruume köetakse põrandküttega või termostaatventiiliga varustatud radiaatoritega on soovitav kõige tähtsamas ruumis temperatuuri reguleerida ruumitermostaadi või kasutajaliidese abil, ülejäänud aga termostaatventiilidega.
 
NB! Juhul kui temperatuurianduriga ruumi B köetakse mõnest muust soojusallikast (näit. kamin)  tuleb mõelda ka võimalusele, et ruum C võib jääda kütteta kuni ruumi B hakatakse jälle kütma soojuspumbaga.

 

Põrand- või radiaatorküte ning mitu ruumitermostaati
• Iga ruumi küttele monteerida sulgventiilid (M) mille abil suletakse kütte nõudluse puudumisel selle ruumi küte.
• Kindlasti tuleb süsteem varustada möödaviiguventiiliga, et tagada küttevee tsirkulatsioon ka juhul kui küttekontuurid on suletud.
• soojuspumba siseosaga ühendatud kasutajaliides otsustab kütteviisi. Panna tähele, et iga ruumitermostaadi  tööviis  peab olema tutvustatud siseosale.
• Ruumitermostaadid on ühendatud sulgventiilidega (M) kuid ei ole ühendatud soojuspumba siseosaga. Soojuspump väljastab küttevett pidevalt vastavalt etteantud programmile.
 
 
 
Kombinatsioon: põrandküte ja kütte / jahutuse konvektor  
• Kütte / jahutuse konvektorid on kõigis ruumides ühendatud soojuspumbaga.
• Kõikide ruumide põrandkütted on varustatud sulgventiilidega millised on põrandakütte ees. Sellega väldime küttevee tarne süsteemi ajal, mil puudub vajadus kütta.
• Kõikide ruumide konvektorite tööd reguleeritakse nendel olevate juhtpultide kaudu.
• Põrandküttega ruumides reguleeritakse ruumide temperatuuri ruumitermostaadiga (kaabliga või kaablita).
• Soojuspumba siseosaga ühendatud kasutajaliides otsustab kütteviisi. Panna tähele, et iga ruumitermostaadi  tööviis  peab olema tutvustatud siseosale.
 
 
 
Tarbeveeboileri lisamine.
Tarbeveeboileri temperatuuri valik
Inimesed kasutavad tavaliselt sooja vett temperatuurini kuni 40°, selle tõttu võetakse see andmetes ekvivalendina aluseks. Boileris võib sooja vee temperatuur olla ka kõrgem (näit. 53°C). Sel juhul see vesi segatakse külma veega (näit.15°C). Boileri mahu ja temperatuuri valikuks tuleb esmalt kindlaks teha:
1. Vajalik sooja vee kogus üleviiduna 40°C
2. Boileri maht ja vajalik temperatuur mahutis
 
Soojuspumbaga on integreeritud 180 liitrine roostevaba soojavee boiler.
• Sooja vee tarbimisest tulenevalt saate selle temperatuuri igaks päevaks kellaajaliselt programmeerida.
• Madalam vee temperatuur boileris tähendab ühtlasi ka rahalist kokkuhoidu.
• Soojuspump ise suudab kütta boileri temperatuuri kuni 55°C. Soojuspumpa paigutatud elektriline küttekeha saab seda temperatuuri tõsta kuid see nõuab juba tuntavalt rohkem energiat ning soojendamine on vastavalt ka kallim. ROTEX soovitab hoida boileri temperatuuri alla 55°C.
• Tarbevee soojendamise ajal soojuspump ruume ei küta. Juhul kui soovite samaaegselt toota sooja vett ja ka kütta ruume, soovitab ROTEX teha seda öisel ajal kuna siis on kütte vajadus päevasest väiksem.