Küttesüsteemide müük, paigaldus ja hooldus

ROTEX HPSU hitemp


 

 

ROTEX HPSU hitemp

Kõrgetemperatuurilised soojuspumbad Rotex HPSUhitemp (kuni 80ºC!).

 

Rotex HPSUhitemp on kasutatav radiaatorküttesüsteemide moderniseerimiseks.

Varem sobisid energiat säästvad madala väljundtemperatuuriga soojuspumbad uute põrandaküttega hoonete või rajatiste küttevee soojendamiseks.

ROTEX HPSUhitemp seab täiesti uued standardid. Isegi väga madalal välistemperatuuril -20°C tagab see küttevee pealevoolutemperatuuri kuni 80°C ilma lisa elektrikütte vajaduseta, vähendades seega energiakulu.

Väike investeering. Maksimaalne efektiivsus.

ROTEX HPSUhitemp koosneb välisosast, siseosast ja hügieenilisest akumulatsioonimahutist-tarbeveeboilerist.  ROTEX HPSUhitemp paigaldamiseks puudub vajadus eraldiseisva majapidamisruumi jaoks. Kompaktse välisosa paigalduskoha valik on vaba kuid peab vastama siikiski tehnilistele nõuetele.

Süsteemi paigaldusskeemi saab valida suure hulga erinevate võimalike lahenduste hulgast, tagades tarbijale just parima variandi.

Allpool on toodud üks võimalikest suurte võimalustega variantidest.

 

 

1. Välisosa
2. Siseosa
3. Elektrooniline paisumisventiil
4. Külmaaine soojusvaheti
5. Vee soojusvaheti
6. Pump
8. Soojavee boiler (lisavõimalus)
9. Kompressor
10. Sulgklapp paigaldamiseks
11. Rõhuühtlustusanum (paigaldaja tarne)
12. FHL: põrandküttering (paigaldaja tarne)
13. Sulgventiil (paigaldaja tarne) või EKKHPC 2-tee ventiili komplekt soojuspumba konvektorile (lisavõimalus)
14. Möödavooluklapp (paigaldaja tarne)
15. FCU: puhur või FWXV (lisavõimalus)
16. Sulgklapp radiaatoriringi paigaldisele (paigaldaja tarne)
17. Radiaatorite süsteem (paigaldaja tarne)
18. 3-tee reguleerventiil (paigaldaja tarne)
19. Pump (paigaldaja tarne)
20. Tagasilöögiklapp (paigaldaja tarne)
21. Sulgkraan (paigaldaja tarne) (vt "Mitme seadepunktiga juhtimine" )
C1 Kaugjuhtimispult
TRD1 Temperatuuri alandusseade 1
TRD2 Temperatuuri alandusseade 2
Teine eelis: Teie olemasolevad radiaatorid saab lihtsalt liita uue küttesüsteemiga.