Küttesüsteemide müük, paigaldus ja hooldus

PELLEXIA 34,- 45, - 80


 

 

PELLEXIA 34,- 45, - 80

PELLEXIA on süsinikterasest küttevee katel mis töötab puidupelletil ja on mõeldud eelkõige elamute küttesüsteemidele.

• Katel on projekteeritud alarõhulise koldega ventilaatoriga peale kollet.
• Katla komplektis olevale põletile toimub pelleti etteanne ruumi paigaldatud pelletimahutist etteandeteo kaudu automaatselt. 
• Pelletimahuti maht: 230 kg (mod. 34-45), 630 kg (mod. 80)
• Efektiivsus kõrgem kui 90,1%
• Madalad saasteainete heitkogused
• Süsinikterasest korpus, millel on kolm tõelist suitsukäiku ja turbulaatorid kolmandas käigus.
• Lai ja sügav põlemiskamber, osaliselt kaetud tulekindla materjaliga, et tagada:
- õhu / pelleti segu täielik põlemine 
- niiskete seinte puhastamine 
- kõrgendatud käitamisohutus nii standardile vastava kui ka tuharikka pelleti korral.
• 2. ja 3. suitsukäigu vahesein tulekindlast materjalist
• Lai terasest veesärgiga võlv 3. suitsukäigu kohal mis toimib tõelise soojusvahetina
Korpuse isolatsioon niiskuskindlast fooliumist kattega kivivilla matist (60 mm paksune).
• Pellexia on varustatud spetsiaalse põletiga:
- Süüte ja põlemispea on komplekteeritud väga paksust termiliselt kindlast terasest AISI 310S
- Ülikiire süüde (ca.3 minutit)
- Võimsus mooduleerituna neljal tasemel
• Põlemisprotsessi optimeerimine toimub:
- katlavee temperatuuri reguleerimisega
- suitsugaaside temperatuuri kontrollimisega
- moduleerimisega läbi leegi heleduse määramise
 
Katel PELLEXIA on varustatud kõigi, standarditele vastavate, ohutuse ja kontrollseadmetega.
 
Ohutusseadmed:
• Pelle "Ummistusest teavitav andur"
• Põleti ülekuumenemisest teavitav termostaat
• Teavitus andurite õigest toimimisest
• Kaitse hetkelise toitepinge katkemise korral
• Kaitse katlavee ülekuumenemise vastu
• Häirete visualiseerimine ekraanil
• Keskkütte paisupaak 18 liitrit
• Keskkütte kaitseklapp 3 baari
• Automaatne õhutus
 
Lisavarustus:
- Kondenseerumist vältiv ringluspump
- Akumulatsioonimahuti: Puffer, Multipower Multipower Plus
- Päikesepaneelid
- Pelletite automaatne etteanne põleti etteandemahutisse.
 
 
1.Juhtpaneel
2.Mineraalvillaga isoleeritud katla korpus
3.Ventilaator
4.Pealmine kattepaneel
5.Külgmine kattepaneel
6.Pelletimahuti
7.Kaitse soojusvaheti
8.Suitsukamber
9.Suitsukambri kontroll-luuk
10.Rõhuandur
11.Paisupaak
12.Pelleti etteandetigu
13.Pelleti etteandevoolik
14.Pelleti etteandetoru ummistust vältiv andur
15.Katla ülemine uks
16.Kaitselülitiga põleti
17.Katla alumine uks
18.Ribidega soojusvaheti turbulaatoritega
19.Keskmised tulekindlad kivid
20.Tuhakogumise pann
21.Alumised tulekindlad kivid
22.Põlemiskambri alumine isolatsioon
23. Põleti tuletõkke andur
M Küttevee pealevool
R Küttevee tagasivool