Küttesüsteemide müük, paigaldus ja hooldus

ROTEX TOOTED

Põhjas või lõunas, talvel või suvel vajame küttelahendusi oma olmes.

Kodukulud on üks suuremaid kuluartikleid millega inimesed peavad tahes või tahtmata arvestama.

Tänu energiahindade tõusule kogu maailmas, muutuvad kütteseadmed koos erinevate tehnoloogiliste seadmetega järjest ökonoomsemaks.

Oleme ajajärgus, kus uued seadused ja meie üha tõusev teadlikkuse tase enegiakulukuse vähendamise võimalustest, sunnivad meid üha aktiivesmalt mõtlema ja tegutsema olemasoleva olukorra muutmiseks.

 

LRF Private OÜ on oma pika tegevusaja jooksul olnud toeks ja suunanäitajaks suurele hulgale klientidele kaasaegse ja just nendele sobivate tehnoloogiliste lahenduste valimisel.

Hoonete sisekliima on oluline nii inimeste kui ka hoonete tervisele.

Kuidas lahendada mitmetest asjaoludest tingitud keeruline ülesanne taskukohaselt, sõltub kõigi osapoolte ühisest jõupingutusest ja teineteisemõistmisest.

Koos meie partneritega oleme valmis lahendama ka kõige keerukamaid ülesandeid olles abiks nii projekteerimisel, seadmete valimisel ja nende tarnimisel ning süsteemide välja ehitamisel. Pakume mitmete, kaasaegset tehnoloogiat pakkuvate, tootjate toodangut.

ROTEX GmBH on üheks kaasaegset tehnoloogiat pakkuvaks partneriks kelle toodete nomenklatuuris on kondensaatkatlad, soojuspumbad, päikeseküttesüsteemid, kütusemahutid, põrandküttesüsteemid, seinküttesüsteemid, vihmavee kogumise süsteemid, jne.).

Miks eristub ROTEX teistest tootjatest?


ROTEX pakub individuaalseid lahendusi tagamaks optimaalsed sisekliimatingimused nii kodus kui tööl – loomulikult, arukalt, tulevikku suunatuna.

ROTEX on uuenduslike ja keskkonnasäästlike küttesüsteemide tootja ja tarnija - kasutades aastakümnete pikkust kogemust. Alates 1973 on ROTEX soojuse tootmise, salvestamise ja jaotamise innovatsiooni ning know-how sünonüüm.

Kliendi vajadus ja nõudmised on esmased tingimused Rotex kvaliteetsete toodete ja nende üksteisega ideaalselt sobivate komponentide välja arendamisel.

ROTEX tooteportfell sisaldab õhk-vesi soojuspumpasid, õli- ja gaasikondensatsioonkatlaid, päikeseküttesüsteemi seadmeid ja soojusakumulatsioonimahuteid, põrandkütteseadmeid, kütteõli mahuteid, vihmavee kogumise mahuteid millised saab ühendada koos toimivasse süsteemi sanitaar-ja küttesüsteemides.

Uuenduslik süsteem soodustab tavapäraste ja alternatiivsete energiakandjate optimaalset kasutamist nii renoveeritavates kui ka uutes hoonetes.

ROTEX tooted tagavad ainulaadse kulutõhususanalüüsi, kõrgeima paindlikkuse taseme ja maksimaalse keskkonnasäästu.
ROTEX Heating Systems GmbH on 100% Daikin Europe NV kui maailma juhtiva kütte- , ventilatsiooni-, ja kliimaseadmete tootja ja tarnija tütarettevõte ja kuulub Daikin gruppi. Ühine pädevus loob optimaalsete lahendustega tooted mis vastavad kasutajate rangetele nõudmistele.

 

ROTEX'i TOODETE LISAINFO